Publiczne Przedszkole Nr 24 "Niezapominajka" w Kędzierzynie-Koźlu

Konferencja ekspercka w Ministerstwie Edukacji Narodowej
"Udany start szkolny - sześciolatek w pierwszej klasie"
W związku ze zmianami prawnymi, wymaganiami edukacyjnymi i wzrostem oczekiwań społecznych rodzi się pytanie, jakie działania sprzyjają optymalnemu przygotowaniu dziecka sześcioletniego do rozpoczęcia szkolnej edukacji. W jaki sposób obecność sześciolatka w szkole wpłynie na szkolna społeczność, jakie wyzwania stoją przed nauczycielami, rodzicami, opiekunami i najbliższym otoczeniem sześciolatka, który rozpoczyna przygodę ze szkołą ?
Dyrektor naszego przedszkola  Urszula Szałaj w dniu 15.05.2014 wzięła udział w konferencji eksperckiej zorganizowanej przez ODiKU "PARTNER" w Warszawie pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W trakcie konferencji dyrektor naszej placówki prowadziła panel dyskusyjny, w którym udział wzięła także dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 Bożena Łotecka. Rozmawiano o gotowości dziecka sześcioletniego do podjęcia nauki w szkole oraz możliwościach tworzenia optymalnych warunków do jego rozwoju w szkolnym środowisku. Przedstawiciele środowisk naukowych przestawiali bardzo ciekawe prezentacje i wyniki badań.
Gościem honorowym konferencji była Pani Minister Edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska.
Szerzej o konferencji można przeczytać na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ul. Leszka Białego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle,