Publiczne Przedszkole Nr 24 "Niezapominajka" w Kędzierzynie-Koźlu

Rekrutacja skierowana jest do rodziców dzieci w wieku 3-5 lat. Zapisując dziecko do przedszkola na nowy rok szkolny, tj. rok 2014/2015, rodzic dokonuje wyboru maksymalnie trzech placówek

Uwaga: dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji.

Rekrutacja odbywa się przez złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola (do pobrania poniżej), w każdym z wybranych przedszkoli. Na wniosku rodzic wskazuje wybrane przedszkola w kolejności od najbardziej (miejsce pierwsze) do najmniej preferowanego. Proszę zwrócić uwagę, by na wszystkich wnioskach składanych w wybranych placówkach wskazać przedszkola w tej samej kolejności.

Wnioski można składać w wybranych placówkach od 3 marca 2014 r.

Nabór wniosków potrwa do 17 marca.

Po ustaleniu list naboru dzieci do określonego przedszkola, ogłoszona zostanie rekrutacja uzupełniająca. Na wolne miejsca będą mogły zostać przyjęte również dzieci 2,5- letnie. Wnioski na rekrutację uzupełniającą składać będzie można od 1 do 13 czerwca 2014 r.

UWAGA: dzieci urodzone w II połowie 2008 roku oraz dzieci urodzone w 2009 objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. Rodzice są zobowiązani zgłosić dziecko do przedszkola.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2014/2015
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o wielodzietności rodziny

 

Tekst ze strony https://www.mzoiwkk.pl

Ul. Leszka Białego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle,