Publiczne Przedszkole Nr 24 "Niezapominajka" w Kędzierzynie-Koźlu

W dniach od 17 do 18 marca 2012 roku odbyło się szkolenie rad pedagogicznych w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach działającym przy Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Opolu. Organizatorem wyjazdu na szkolenie była pani dyrektor Urszula Szałaj. W szkoleniu wzięli udział nauczyciele i dyrektorzy: Publicznego Przedszkola Nr 24, Publicznego Przdszkola Nr 26 oraz Publicznego Przedszkola Integracyjnego Nr 8. Rady pedagogiczne w/w przedszkoli wzięły udział w szkoleniu "Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - uporządkowanie wiedzy teoretycznej" przeprowadzonym przez Andrzeja Migacz oraz w warsztatach przeprowadzonych przez Bogusławę Malinowską "Pomoc psychologiczno - pedagogiczna" oraz "Tańce i zabawy integracyjne Klanza". W ostatnim dniu pobytu odbyło się szkolenie na temat "Wypalenie zawodowe" prowadzone przez Renatę Laskowską. Udział w warsztatach znacznie wpłynął na podnoszenie kompetencji zawodowych uczestników szkolenia. 

 

Ul. Leszka Białego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle,