Publiczne Przedszkole Nr 24 "Niezapominajka" w Kędzierzynie-Koźlu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego
 
 
Kędzierzyn-Koźle, 18.07.2013
 
 
Nr postępowania: PP24-341-01/13
 
Postępowanie o zamówienie publiczne na remont drogi dojazdowej zlokalizowanej w
granicach posesji Przedszkola Publicznego Nr 24 w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Leszka Białego 7
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.  39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania
 
Przedszkole Publiczne Nr 24 w Kędzierzynie-Koźlu działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zawiadamia o unieważnieniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont drogi dojazdowej
zlokalizowanej w granicach posesji Przedszkola Publicznego Nr 24 w Kędzierzynie-Koźlu,
ul. Leszka Białego 7. Ogłoszenie nr 257808-2013 z dnia 03.07.2013 r.
 
Postępowanie zostaje unieważnione:
 
1. Na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
 
Uzasadnienie:
 
Po ogłoszeniu przetargu podjęto informację o koniecznej zmianie warunków technicznych
wykonania robót, co wiąże się ze zmianą technologii robót. Zmiany te nie zostały
uwzględnione w opisie przedmiotu zamówień. 

Dokument do pobrania na stronie BIP Przedszkola 24

Ul. Leszka Białego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle,