Publiczne Przedszkole Nr 24 "Niezapominajka" w Kędzierzynie-Koźlu

Kochane  Dzieci  i  Drodzy Rodzice z grup "Krasnali" i "Tygrysków"

Na początku maja 2009r. rozpoczęliśmy realizację Programu Antynikotynowego "Czyste powietrze wokół nas" i w związku z tym gorąco zapraszamy Was do udziału w Konkursie Literackim "Palenie szkodzi zdrowiu". Może to być bajka, opowiadanie, wiersz.... warunki udziału zawarte są w niniejszym regulaminie....poczytajcie...

Z niecierpliwością czekamy na Wasze prace - organizatorki Konkursu Agnieszka Żymełka i Aneta Szeląg.

Regulamin  Konkursu Literackiego "Palenie szkodzi zdrowiu"

  •  Postanowienia ogólne

Organizatorem  i  fundatorem nagród  w Konkursie Literackim „Palenie szkodzi zdrowiu” jest  Publiczne  Przedszkole  nr  24 „Niezapominajka” w Kędzierzynie –Koźlu.Konkurs rozpoczyna się 8 maja 2009r  i trwać będzie do 25 maja 2009 r.  Ogłoszenie wyników nastąpi 27 maja 2009 r

  • Cel konkursu i tematyka prac

Celem konkursu jest realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas” , propagowanie zdrowego stylu życia  oraz  ujawnienie talentów uzdolnionych dzieci i rodziców.Tematyka prac musi dotyczyć treści antynikotynowych .Forma literacka prac konkursowych jest dowolna np. opowiadanie, wiersz  i inne

  • Uczestnictwo w Konkursie

Konkurs adresowany jest do dzieci i rodziców  z najstarszych grup wiekowych naszego przedszkola, tj.  z grup „Tygrysków” i „Krasnali”Prace  należy składać do dnia 25 maja 2009 r. do nauczycielek- organizatorek Konkursu : mgr Agnieszki Żymełka lub mgr Anety Szeląg z dopiskiem „Konkurs Literacki”Prace biorące udział w konkursie muszą być pracami własnymi, wcześniej nie publikowanymi  i nie nagradzanymi  w innych konkursach.Utwór należy dostarczyć  w postaci wydruku lub w  wersji elektronicznej  do dnia 25 maja 2009Prace konkursowe należy podpisać  imieniem i nazwiskiem dziecka.

  • Wyłanianie laureatów

Prace konkursowe będą oceniane pod względem:

  1. oryginalności
  2. wartości artystycznych
  3. wartości językowych

Prace oceniać będą jury w składzie:

  1. dyr. Urszula Szałaj
  2. mgr Agnieszka Żymełka
  3. mgr Aneta Szeląg
Wszyscy autorzy prac otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody.Wytypowane przez Jury utwory będą opublikowane na łamach przedszkolnej gazetki „Niezapominajka” i na stronie internetowej naszego przedszkola.Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się 27 maja 2009r.Wyniki konkursu będą podane do wiadomości publicznej.

Ul. Leszka Białego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle,