Publiczne Przedszkole Nr 24 "Niezapominajka" w Kędzierzynie-Koźlu

6:00-30 SCHODZENIE SIĘ DZIECI DO PRZEDSZKOLA

6:30-7:45 Zabawy dowolne służzące realizacji pomłówdzieci, rozwijające inteligencje wielorakie( konstrukcyjnemanipulacyjne ematyczne, dydaktyczn i inne).

7:45-8:15 Zabawy integrujące grupę.Ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijajace percepcję wzrokową i ruchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci i programem "Optymistyczne przedszkole". Zabawa ruchowa.

8:15-8:30 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA- czynności higieniczno-porządkowe.

8:30-9:00 ŚNIADANIE

9:00-10:00 REALIZACJA ZADAŃ EDUKACYJNYCH POPRZEZ ZAJĘCIA Z CAŁA GRUPĄ

10:00-11:00 SPACERY. Zabawy dowolne na świezym powietrzu (np.: w ogrodzie, na boisku, w parku lub w sali gimnastycznej). Obserwacja przyrody.

11:00-11:30  PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

11:30-12:00 OBIAD

12:00-12:30  RELAKSACJA

12:30-13:45 ĆWICZENIA INDYWIDUALNE Z DZIEĆMI, DOSTOSOWANE DO ICH MOŻLIWOŚCI I POTRZEB. ZAJĘCIA DODATKOWE DLA DZIECI O SZCZEGóLNYCH ZAINTERESOWANIACH.

13:45-14:00 PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU

14:00-14:15 PODWIECZOREK

14:15-16:0 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych piosenek i wierszy.Słuchanie literatury dziecięcej opowiadanej lub czytanej przez nauczyciela.Zabawy dowolne w sali lub ogrodzie.

Ul. Leszka Białego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle,