Publiczne Przedszkole Nr 24 "Niezapominajka" w Kędzierzynie-Koźlu

6:00-8:30             SCHODZENIE SIĘ DZIECI DO PRZEDSZKOLA 6:30-7:45          Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, rozwijające inteligencje wielorakie (konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne). 7:45-8:15           Zabawy integrujące grupę.

Ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową i

ruchową, grafomotorykę).

                            Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci i

                            programem „Optymistyczne przedszkole”.                                                Zabawa ruchowa. 

8:15-8:30             PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA

                               – czynności higieniczno-porządkowe. 8:30-9:00             ŚNIADANIE 9:00-9:45             REALIZACJA ZADAŃ EDUKACYJNYCH POPRZEZ ZAJĘCIA Z CAŁĄ GRUPĄ 

9:45-11:00           SPACERY

                               Zabawy dowolne na placu przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze.                               Zabawy ruchowe w sali gimnastycznej. 11:00-11:30         PRZYGOTOWANIE  DO OBIADU                                – czynności higieniczno-porządkowe. 11:30-12:00         OBIAD 

12:00- 13:45        WYPOCZYNEK NA LEŻAKACH

                              – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek. 13:45-14:00         PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU 14:00-14:15         PODWIECZOREK 14:15-16:00        Ćwiczenia indywidualne  z dziećmi (dostosowane do ich                                możliwości).                               Prace w kąciku przyrody.                               Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury                                 dziecięcej (ewentualne czytanie fragmentów bajek).                               Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. 

 

Ul. Leszka Białego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle,