Publiczne Przedszkole Nr 24 "Niezapominajka" w Kędzierzynie-Koźlu

6:00-8:30  SCHODZENIE SIĘ DZIECI DO PRZEDSZKOLA  

6:307:45  Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, rozwijające inteligencje wielorakie  (konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne)

7:45-8:15 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową i ruchową, grafomotorykę).

8:15-8:30 PRZYGOTOWANIE DO  ŚNIADANIA- czynności higieniczno-porządkowe

8:30-9:00 ŚNIADANIE

9:00-9:45 REALIZACJA ZADAŃ EDUKACYJNYCH POPRZEZ ZAJĘCIA Z CAŁĄ GRUPĄ

9:45-11:00 SPACERY- zabawy dowolne na placu przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze. Zabawy ruchowe w sali gimnastycznej.

11:00-11:30 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU- czynności higieniczno-porządkowe

11:30-12:00 OBIAD

12:00-13:45  WYPOCZYNEK NA LEŻAKACH- słuchanie muzyki relaksacyjnej  bajek

 13:45-14:00 PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU

14:00-14:15 PODWIECZOREK

14:15-16:00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi (dostosowane do ich mozliwości). Prace w kaciku przyrody. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualne czytanie fragmentów bajek).Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

 

Ul. Leszka Białego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle,