Publiczne Przedszkole Nr 24 "Niezapominajka" w Kędzierzynie-Koźlu

REGULAMIN KONKURSU LOGO
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 24 W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU

 

Publiczne Przedszkole Nr 24 w K-Koźlu w związku z nadaniem naszej placówce imienia „Niezapominajka” zaprasza do udziału w otwartym konkursie na Logo przedszkola. Konkurs trwa od 10.11.2007 do 10.12.2007 roku, którego to dnia upływa termin składania prac konkursowych. Przewidywany termin rozstrzygnięcia – 15.12.2007roku.
Celem konkursu jest wybór projektu Logo, które stanie się wizytówką przedszkola. Projekt Logo powinien, być tak zaprojektowany, aby mógł być umieszczony na drukach, wizytówkach, dyplomach itp.

Warunki uczestnictwa:
 • Konkurs ma charakter otwarty, do udziału zapraszamy rodziców, nauczycieli, plastyków, przyjaciół przedszkola
 • Każdy uczestnik konkursu może przedstawić 1 pracę
 • Technika prac dowolna, w formie płaskiej
 • Projekt musi być w formacie nie większym niż A3 i opatrzony metryczką ( imię i nazwisko autora, adres, telefon)
 • Danych autora nie należy umieszczać na projekcie
 • Projekty na Logo należy dostarczyć do publicznego Przedszkola Nr 24 w Kędzierzynie - Koźlu
 • Organizator nie zwraca nadesłanych prac

Zasady przyznawania nagród:
 • O wyłonieniu zwycięzcy zadecyduje Komisja konkursowa
 • Zwycięzca konkursu otrzyma atrakcyjną nagrodę
 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają imienne podziękowania
 • Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna
 • Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o przyznanej nagrodzie telefonicznie

Organizator konkursu nie gwarantuje uczestniczącym, iż projekt Logo w części lub całości wejdzie w użycie jako Logo przedszkola.
 

 
 

 

Ul. Leszka Białego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle,