Publiczne Przedszkole Nr 24 "Niezapominajka" w Kędzierzynie-Koźlu

W dniach 31.03-2.04.2016 r. odbyła się w Warszawie Konferencja Ekspercka "COACHING I ROZWóJ W EDUKACJI" zorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego Partner w ramach XV Ogólnopolskiego Zjazdu Optymistycznych Przedszkoli. Ważnym celem konferencji było pogłębianie profesjonalnej wiedzy z zakresu subdyscyplin pedagogicznych, organizacji i zarządzania, coachingu. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość powoduje bowiem potrzeby zmian strategii i koncepcji pracy a co za tym idzie dostosowanie się do zmieniających się potrzeb dzieci, rodziców, nauczycieli.


Podczas trzech dni konferencji omówiono wiele zagadnień z zakresu pedagogiki, organizacji i zarządzania oraz coachingu. Reprezentująca nasze przedszkole dyrektor Urszula Szałaj omówiła,  w ramach Dobrych Praktyk Koncepcję Pracy Przedszkola Niezapominajka, natomiast nauczycielka Maria Homoncik zaprezentowała jako innowację pedagogiczną, opracowany przez naszą Radę Pedagogiczną system obserwacji i diagnozowania wspólnie z rodzicami, inteligencji i talentów dzieci.


Przebieg zjazdu uświetniła także uroczysta gala, na której wyróżniono najaktywniejsze placówki, a wśród nich szczególnie nasze Przedszkole. Niezapominajka otrzymała wiele prestiżowych nagród : tytuł Przedszkola Dobrych Praktyk, tytuł Innowacja Roku 2015, oraz przyznawany po raz pierwszy w Polsce tytuł Super Perły Optymizmu dla dyrektora naszego przedszkola Urszuli Szałaj. Za aktywność kędzierzyńskich optymistycznych przedszkoli nasza gmina otrzymała, jako jedna z pięciu w Polsce tytuł Optymistyczna Gmina.

Gratulujemy całej społeczności przedszkolnej !

 

 

Ul. Leszka Białego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle,

Przedszkole Nr 24 w Kędzierzynie-Koźlu