Publiczne Przedszkole Nr 24 "Niezapominajka" w Kędzierzynie-Koźlu

Dzieci 3 letnie

 
 

Nauczyciel wychowawca:  mgr Małgorzata Swoszowska

 

Oddział przeznaczony jest dla dzieci 3 letnich. Znajduje się w Strefie Malucha. Na co dzień opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele, pomoc nauczyciela oraz pomoc w grupie. W grupach prowadzone są bezpłatne zajęcia dodatkowe z j. angielskiego. Dzieci mają do dyspozycji bardzo duże, jasne sale bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne, z węzłem sanitarnym, dostosowanym do wieku dzieci. Przestrzeń edukacyjna zaplanowana jest w sposób zapewniający dzieciom bezpieczną zabawę, rozwój inteligencji wielorakich, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, oraz realizowanym programem "Optymistyczne Przedszkole". Dzieci ze Strefy Malucha objęte są opracowanym w przedszkolu, innowacyjnym programem adaptacyjnym, zapewniającym, we współpracy z rodzicami, łagodne przejście dziecka ze środowiska rodzinnego, do środowiska przedszkolnego i szybką adaptację w grupie rówieśniczej. Posiłki dla dzieci przygotowywane są ze świeżych, sezonowych produktów, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci alergicznych i odmiennych kulturowo. Po obiedzie organizowana jest dla dzieci relaksacja - słuchanie muzyki, czytanie bajek przez nauczyciela. Dla dzieci potrzebujących poobiedniej drzemki, zapewnione są dogodne warunki do snu. Dzieci od najmłodszych grup biorą udział w warsztatach, laboratoriach organizowanych na terenie przedszkola, licznych wycieczkach, imprezach kulturalnych. Dużą wagę przywiązujemy do zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego rozwoju fizycznego naszych wychowanków. Zapewniamy wsparcie specjalistów (logopeda,terapeuta, psycholog). Decyzją Dyrektora, po zakończeniu rekrutacji, oddział może być zróżnicowany wiekowo.  

 

Ul. Leszka Białego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle,