Publiczne Przedszkole Nr 24 "Niezapominajka" w Kędzierzynie-Koźlu

STREFA MALUCHA Optymistycznego zucha

600- 830 

 • SCHODZENIE SIĘ DZIECI DO PRZEDSZKOLA  

630- 745

ZABAWY DOWOLNE

 • Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, rozwijające inteligencje wielorakie  (konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne)

745- 815

ZABAWY PORANNE

 • Zabawy integrujące grupę.
 • Ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową i ruchową, grafomotorykę).

815 - 830

 • PRZYGOTOWANIE DO  ŚNIADANIA - czynności higieniczno-porządkowe

830- 900

 • ŚNIADANIE

900- 945

 • REALIZACJA ZADAŃ EDUKACYJNYCH

945- 1100

 • SPACERY- zabawy dowolne na placu przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze.
 • Zabawy ruchowe

1100- 1130

 • PRZYGOTOWANIE DO OBIADU - czynności higieniczno-porządkowe

1130- 1200

 • OBIAD

1200- 1345

 • RELAKSACJA - słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanych bajek przez nauczyciela

1345- 1400

 • PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU

1400- 1415

 • PODWIECZOREK

1415- 1600

 • Ćwiczenia indywidualne z dziećmi -dostosowane do ich możliwości i potrzeb.
 • Prace w optymistycznych kącikach.
 • Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej
 • Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

 

 STREFA STARSZAKA Kraina kreatywności

600 - 630

 • SCHODZENIE SIĘ DZIECI DO PRZEDSZKOLA

630- 745

 • ZABAWY DOWOLNE służące realizacji pomysłów dzieci, rozwijające inteligencje wielorakie( konstrukcyjne, manipulacyjne empatyczne, dydaktyczne inne).

745- 815

ZABAWY PORANNE

 • Zabawy integrujące grupę.
 • Ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijajace percepcję wzrokową i ruchową, grafomotorykę).
 • Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci i programem "Optymistyczne przedszkole".
 • Zabawa ruchowa.

815- 830

 • PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA - czynności higieniczno-porządkowe.

830- 900

 • ŚNIADANIE

900- 1030

 • REALIZACJA ZADAŃ EDUKACYJNYCH

1030- 1130

 • SPACERY.
 • Zabawy dowolne na świeżym powietrzu np.: w ogrodzie, na boisku, w parku.
 • Obserwacja przyrody.

1130- 1140

 • PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

1140- 1200

 • OBIAD

1200- 1230 

 • RELAKSACJA- słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanych bajek przez nauczyciela

1230- 1345

 • ĆWICZENIA INDYWIDUALNE Z DZIEĆMI, DOSTOSOWANE DO ICH MOŻLIWOŚCI I POTRZEB.
 • ZAJĘCIA DODATKOWE DLA DZIECI , KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ.

1345- 1400

 • PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU

1400- 1415

 • PODWIECZOREK

1415- 1600

 • Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych piosenek i wierszy.
 • Słuchanie literatury dziecięcej opowiadanej lub czytanej przez nauczyciela.
 • Zabawy dowolne w sali lub ogrodzie.

Ul. Leszka Białego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle,