Publiczne Przedszkole Nr 24 "Niezapominajka" w Kędzierzynie-Koźlu

Realizując swój program aytorski pod tytułem " Współpraca przedszkola ze szkołą" nauczycielka mgr Mariola Janczak zorganizowała najstarszej grupie przedszkolnej kilka wizyt w Szkole Podstawowej nr 19. Spotkania ze szkołą mialy na celu :

  • przybliżenie dzieciom budynku szkoły z jej podstawowymi jednostkami tj. biblioteka , świetlica , sala gimnastyczna , sala lekcyjna
  • niwelowanie lęku u dzieci przed zmianą roli z przedszkolaka na ucznia
  • podniesienie swojej samooceny i wiary we w łasne możliwości  poprzez aktywne uczestnictwo dzieci  w wybranych zajęciachw szkole.

W miesiącu lutym w naszej placówce miało miejsce spotkanie nauczycieli nauczania początkowego i nauczycieli naszej placówki na którym  rozmawiałyśmy o ujednoliceniu działań w kształceniu dzieci 6-cio i 7-mio letnich.

Ul. Leszka Białego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle,

Przedszkole Nr 24 w Kędzierzynie-Koźlu