Publiczne Przedszkole Nr 24 "Niezapominajka" w Kędzierzynie-Koźlu

Drodzy Rodzice!


W bieżącym roku szkolnym upływa termin realizowanej Koncepcji Pracy naszego przedszkola. Jesteśmy w trakcie projektowania nowej Koncepcji Pracy Niezapominajki.
Obowiązująca koncepcja wraz z odnośnikami jest umieszczona nad schodami w przedszkolu.

Co to jest"Koncepcja Pracy" ?


Koncepcja to ogólny plan działania, czyli taki,
który nie zawiera szczegółów, ale określa kierunki pracy lub rozwoju. Innymi słowy to -kilkuletni program rozwoju przedszkola.


Dlaczego należy planować Koncepcję Pracy na kilka lat ?


Gdyż, dzieci, które w chwili powstawania koncepcji będą uczęszczały do przedszkola jeszcze przez kilka lat. Dlatego też, należy zaplanować z wyprzedzeniem, jakie ma być nasze przedszkole za trzy lub pięć lat, jakie będzie kształcić umiejętności i postawy, aby przygotować dzieci do podjęcia nauki w szkole i zapewnić im jak najlepszy start i osiągania samych sukcesów.


Co zawiera Koncepcja Pracy przedszkola ?


Podstawą do opracowania koncepcji są informacje przekazywane z systemu edukacji oraz wynikające z wewnętrznych problemów przedszkola, oraz zagadnienia z otoczenia min. z opinii dzieci i rodziców.


Dlatego też zwracamy się z ogromną prośbą o włączenie się do opracowania koncepcji.
W tym celu w holu przedszkola umieszczona jest skrzynka sugestii, zagadnień i informacji, do której można wrzucać swoje spostrzeżenia i postulaty. Wszelkie informacje można składać w skrzynce anonimowo bądź podpisane.

Myślimy, że planowanie ma sens zawsze, ponieważ umożliwia, chociaż w niewielkim stopniu, kreowanie przyszłości.

Ul. Leszka Białego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle,