Publiczne Przedszkole Nr 24 "Niezapominajka" w Kędzierzynie-Koźlu

30 listopada  w naszym przedszkolu odbyła się sejmowa debata  na temat „O zachowaniu się dzieci w przedszkolu”. Z krzesełek zrobiono ławy poselskie, przygotowano  fotel marszałka i marszałkowską laskę, a dzieci wcieliły się w role posłanek i posłów.  Każdy mógł zabrać głos na temat prawidłowego zachowania się w przedszkolu. Uroczystości towarzyszyła atmosfera powagi, a Marszałek sejmu  czuwał nad porządkiem obrad sejmu. Nasze starszaki „Krasnale”, „Tygryski” i „Pszczółki” uchwaliły ustawę o zachowaniu  się dzieci, którą przedstawiono do konsultacji wszystkim grupom w przedszkolu. Po przegłosowaniu ustawy została ona przekazana do wiadomości rodzicom i personelowi. Ustawa zawiera zbiór przepisów określających, jakie zachowania są pożądane, a czego nie wolno robić w przedszkolu.

 

Ul. Leszka Białego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle,